Jaarverslag 2018
Bouwen aan de toekomst

Bouwen aan de toekomst


Mensen kunnen groeien als zij hun basis op orde hebben. Als zij een veilige plek hebben om te wonen. Wij dragen daaraan bij door kwalitatief goede woningen te bouwen, bestaande woningen te renoveren en door mee te werken aan een prettige leefomgeving.

In 2018 hebben wij 231 nieuwe woningen opgeleverd. Het grootste deel in Zwolle, een kleiner aantal in Kampen. Ook in 2019 worden nieuwe woningen opgeleverd in de gemeenten waarin wij actief zijn. Bij de bouw van onze woningen kijken we goed naar onder meer de prijs/kwaliteitverhouding, duurzaamheid en betaalbaarheid. Onze huren zijn dit jaar minder gestegen dan het toegestane maximum. Zo houden we woningen voor iedereen betaalbaar. Dat doen we overigens niet alleen door onze huurprijzen.

Door nieuwe woningen energiezuinig te bouwen en bestaande woningen energiezuiniger te maken, houden we de vaste lasten voor onze huurders zo laag mogelijk. We hebben hierin al flinke stappen gezet en dat blijven we doen. In onze Energieproeftuin in Berkum onderzoeken we samen met bewoners en partnerorganisaties met verschillende proefopstellingen wat de beste en meest rendabele oplossing is om de woningen energiezuinig, comfortabel én betaalbaar te maken. De informatie die ons dit oplevert, passen we weer toe in nieuwbouw- en renovatieprojecten en delen we met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Zo werken we continu aan het verduurzamen van ons bezit.

Dit soort projecten kosten natuurlijk geld. Gelukkig zijn we een financieel gezonde organisatie en kunnen we deze projecten financieren met opbrengsten uit onze verhuuractiviteiten. Dit geld vloeit zo via een groot deel via nieuwbouw, onderhoud en renovatie weer terug naar onze huurders. Om u een idee te geven: bij een gemiddelde huurprijs van € 506,- gaat € 222,- naar het verbeteren en onderhouden van bestaande woningen.

Een deel van ons resultaat gebruiken we ook om te bouwen aan onze eigen organisatie. In 2018 werden we gedwongen om over te stappen op nieuwe software die ons ondersteunt bij al onze processen. Tegelijkertijd investeerden we in het portaal voor huurders; ‘Mijn deltaWonen’. Ook ontwikkelden we samen met andere corporaties een nieuwe Woningzoeker. Ik kan u vertellen, het was een enorme klus om al deze projecten achter de schermen te realiseren, terwijl we ondertussen de boel draaiende moesten houden. Ik ben dan ook trots op de resultaten, de inzet en inspanningen van onze medewerkers!

Ondanks de interne ontwikkelingen, wisten we op de Aedes-benchmark opnieuw boven het landelijk gemiddelde te scoren. Eerlijk is eerlijk, huurders beoordeelden ons met een 7,6 ten opzichte van een 7,7 vorig jaar. Dat is verklaarbaar, gezien de energie die we in onze interne processen moesten stoppen. Uiteraard stimuleert het ons wel om ons dit jaar weer volop voor onze huurders in te zetten, zodat we deze - toch mooie score - in 2019 kunnen verbeteren.

Naast de Aedes-benchmark werden we ook beoordeeld door de visitatiecommissie. Daarbij scoorden we op 2 onderdelen gelijk ten opzichte van 4 jaar geleden en op 2 punten hoger. Een mooi resultaat!

Het jaar 2018 kende voor deltaWonen drie belangrijke pijlers. De implementatie van een nieuw primair systeem en daarbij handhaving van de kwaliteit van onze dienstverlening en de oplevering van een nieuw strategisch plan. En dat is gelukt. We hebben met gezamenlijke inzet een nieuw systeem kunnen implementeren binnen de afgesproken tijd, het afgesproken budget en een goede kwaliteit. Daar hebben onze klanten/huurders geen last van ondervonden zoals uit de Aedes benchmark resultaten blijkt. En ten slotte hebben we na 8 jaar Durf en Duurzaamheid een nieuwe strategische basis gelegd in ons koersdocument Groei en Geluk.

We zijn daarmee helemaal klaar voor de circulaire en inclusieve toekomst!

Met vriendelijke groet,

directeur-bestuurder, Evert Leideman